28-august will be international conference “CENTRAL ASIAN RENAISSANCE IN THE HISTORY OF WORLD CIVILIZATION”

Новости Академии наук all news
AQSh - O‘zbekiston olimlarining “Analiz va matemitik fizika” bo‘yicha ikkinchi xalkaro konferensiyasi 2017 yil 8-12 avgust kunlari Urganch davlat universitetida o‘tkazilmoqda.
Hech shubhasiz, 2017 yil 8-12 avgust kunlari Urganch davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Xorazm Ma’mun Akademiyasi hamkorligida bugungi kunda o‘z ishini boshlayotgan “Analiz va matematik fizikaning dolzarb muammolari” mavzusidagi O‘zbekiston-AQSh olimlarining II-chi xalqaro ilmiy anjumani ham ushbu qaror mazmun-mohiyati va vazifalari bilan hamoxang tarzda oliy ta’lim sohasidagi ...
28-августа будет проведена международная конференция «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации»
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2017 г., № Р-728 «Об организационных мерах по проведению международной научной конференции на тему «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» в г. Самарканде» (28-30 августа) будет проведена одноименная международная конференция, направленная на глубокое изучение и осмысление непреходящего значени ...
E'lon
YUNESKOning “Inson va biosfera” xalqaro dasturi doirasida yosh olimlar uchun 2018-yil tanlov mukofoti e’lon qilindi. Mazkur tanlovni o’tkazishdan asosiy maqsad rivojlanayotgan mamlakatlarning biorezervatlari hududlarida biologik turfaxillik, ekologiya, suv zahiralari, hayvonot va nabotot olamini asrash kabi sohalar bo’yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlarni rag’batlantirishdan ibora ...
Uzbekistan News News source
Shavkat Mirziyoyev arrived in the city of Bekabad
On August 18, the head of our state began his trip to the city of Bekabad with a familiarization visit to “Uzbek metallurgical combine” JSC.
18.08.2017
People should see their defender in every employee of internal affairs bodies
On August 17, a video-selector meeting dedicated to the state of affairs, problems and further tasks in the system of internal affairs bodies was held in Tashkent under the chairmanship of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
18.08.2017
Meeting at the Ministry of Defense
On August 17, a meeting with the delegation headed by the Minister of Defense of the Republic of Kazakhstan Saken Jasuzakov was held at the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan.
17.08.2017
The unique objects and collections all objects
The list published by the Academy of Sciences all objects