Новости Академии наук all news
Qadimgi Ipak yo`lidan topilgan odam qoldiqlari tilga kirganda
Qadimgi davrlarda Markaziy Yevroosiyoda shakllangan savdo-sotiq va ayirboshlash tarmog`i hisoblangan Ipak yo`li O`rta Osiyoning shahar jamoalari va ko`chmanchi chorvadorlari o`rtasida buyum hamda oziqa mahsulotlarining faol almashinuviga sabab bo`lgan. O`zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Arxeologik tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi, t.f.n. Farhod Maqsudov va uning amerikalik hamda ...
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявляется конкурс на должность Заместителя руководителя отделения естественных наук Президиума Академии наук Республики Узбекистан.
International cooperation is a factor of development
We invite you to participate in the "20th Annual RDMS CMS Collaboration Conference» will be held on September 12 - 15, 2018 in Tashkent and Samarkand, Uzbekistan. The meetings will be held in the conference hall of the Uzbekistan Hotel (http://www.hoteluzbekistan.uz/en) on September 12-13, in the Samarkand State University on September 14, and in the Institute of Nuclear Physics on September 15, ...
The unique objects and collections all objects
The list published by the Academy of Sciences all objects