O‘zbekistonda trofik yaralar va kuyishlarni davolash uchun biologik eruvchan implant-plyonka yaratildi

https://kun.uz/ru/news/2022/10/26/v-uzbekistane-razrabotana-biorastvorimaya-implant-plenka-dlya-lecheniya-troficheskix-yazv-i-ojogov