O'zbekistonda birinchi marta tashkil etilayotgan "Yashil texnologiyalar vodiysi" haqida