O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 16.02.2017 y. PF-4958 “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida”.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 16.02.2017 y. PF-4958 “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida”.