O'zbek tilining sofligini qanday saqlab qolish mumkin?

https://uza.uz/posts/593833