Olimlar Fargā€˜ona vodiysida gekkonlarning yangi turini aniqlashdi

https://uz.sputniknews.ru/20220509/novyy-vid-gekkonov-obnarujen-v-ferganskoy-doline-24431141.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop