Nashrlar

1. O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildli) - Toshkent, 2020. (Lotin alifbosida) 80 000 ga yaqin so'z va so'z birikmasi 

2. O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildli) - Toshkent, 2020. (Kiril alifbosida) 80 000 ga yaqin so'z va so'z birikmasi 

3. Ijtimoiy – siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug‘ati - Toshkent, 2020. O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining olimlari A.Madvaliev, N.Mahkamov, Sh.Ko‘chimov va Z.Mirahmedovalar tomonidan tuzildi

4. KITOB AL-MUSIQA AL-KABIR - Toshkent, 2020. 

5. ТРАКТАТЫ О МУЗЫКЕ - Ташкент, 2020.

6. O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi, O'SIMLIKLAR 1-jild (II-Jild) - Toshkent, 2019. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi

7. O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi, HAYVONLAR 2-jild (II-Jild) - Toshkent, 2019. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi

8. Hikoyatlar haqiqati - Toshkent, 2021. O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

9. OʼZBEKISTONNING MАRIFАTPАRVАR АYOLLАRI 1-jild (I -jild) - Toshkent, 2021. Oʼzbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligiga bagʼishlanadi

10. Alisher Navoiy 1-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

11. Alisher Navoiy 2-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

12. Alisher Navoiy 3-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

13. Alisher Navoiy 4-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

14. Alisher Navoiy 5-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

15. Alisher Navoiy 6-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

16. Alisher Navoiy 7-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

17. Alisher Navoiy 8-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

18. Alisher Navoiy 9-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

19. Alisher Navoiy 10-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

20. Alisher Navoiy 11-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

21. Alisher Navoiy 12-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

22. Alisher Navoiy 13-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

23. Alisher Navoiy 14-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

24. Alisher Navoiy 15-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

25. Alisher Navoiy 16-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

26. Alisher Navoiy 17-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

27. Alisher Navoiy 18-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

28. Alisher Navoiy 19-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

29. Alisher Navoiy 20-tom (O'zbek tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

29. Alisher Navoiy 1-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

30. Alisher Navoiy 2-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

31. Alisher Navoiy 3-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

32. Alisher Navoiy 4-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

33. Alisher Navoiy 5-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

34. Alisher Navoiy 6-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

35. Alisher Navoiy 7-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

36. Alisher Navoiy 8-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

37. Alisher Navoiy 9-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

38. Alisher Navoiy 10-tom (Rus tilida) - 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

39. Tarix atamalarining izohli lug'ati - Toshkent, 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

40. Yuridik atamalarining izohli lug'ati - Toshkent, 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

41. O'zbek tilining katta ilmo lug'ati - Toshkent, 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

42. O'zbek tilining o'quv ilmo lug'ati - Toshkent, 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

43. O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati - Toshkent, 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

44. O'zbek tili sinonimlarining o'quv lug'ati - Toshkent, 2021. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi