Flora olamida yana bir o‘simlik turi topildi

https://uza.uz/uz/posts/flora-olamida-yana-bir-osimlik-turi-kashf-qilindi_317455