Fanlar akademiyasi tizimida 2017-yil yakunlari bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar natijalari to‘g‘risida ma’lumot

Hisobot davrida 399 (286) ta davlat ilmiy-texnik dasturi, jumladan 113 (92) ta fundamental, 194 (121) ta amaliy dastur, 66 (59) ta innovatsiya dasturi, 16 (14) ta Fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash fondi loyihalari, 26 (14) ta yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlari loyihalari, 6 (13) ta idoralararo yirik ilmiy-amaliy loyihalar amalga oshirildi.

Jami 4073 (2307) ta ilmiy ish jumladan 1766 (979) ta ilmiy jurnallarda maqola, 167 (39) ta monografiya, 16 (4) ta darslik, o‘quv qo‘llanmalar va 2124 (1285) ta ilmiy anjumanlarda tezislar chop etildi. 16 (14) ta patent va 6 (3) ta kompyuter dasturiy mahsulotiga guvohnoma olindi, patentlashga 92 (25) ta buyurtmalar berildi.