Moliyaviy amaliyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 2021-yil uchun byudjetdan ajratilgan mablag‘larning quyi tashkilotlarga taqsimlanishi bo‘yicha MAʹLUMOT

2. 2021 yil 1-chorakda amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risida MA'LUMOT

3. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 2020-yil 1-iyul holatiga rejalashtirilgan va sarflangan mablag'lar to‘g‘risida MAʹLUMOT

4. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 2020-yil uchun byudjetdan ajratilgan mablag‘larning quyi tashkilotlarga taqsimlanishi bo‘yicha MAʹLUMOT