O‘zbek fizik olimlari guruhi tomonidan yangi rezonans zarracha kashf qilindi

https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=o%E2%80%98zbek_fizik_olimlari_guruhi_tomonidan__yangi_rezonans_zarracha_kashf_qilindi-4uc