Yosh olimlar axborotnomasi

Ilmiy-amaliy axborotnoma toʼgʼrisida maʼlumot


 1. «Yosh olimlar axborotnomasi» – «Vestnik molodыx uchenыx» – «The Bulletin of Young Scientists» ilmiy-amaliy axborotnomasi Oʼzbekiston Respublikasining 2007 yil 15 yanvarь «Ommaviy axborot vositalari toʼgʼrisida»gi Qonuniga asosan Oʼzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi muassisligida tashkil etilgan. 
2. Muassisning manzili: Oʼzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
Manzil: Toshkent, 100047, Yahyo Gʼulomov koʼchasi, 70.
Tel. +998(71) 233 50 33, +998(93) 594 14 02
3. Ommaviy axborot vositaning nomi: «Yosh olimlar axborotnomasi» – «Vestnik molodыx uchenыx» – «The bulletin of young scientists» ilmiy-amaliy axborotnoma.
4. Turi: axborotnoma.
5. Tili: oʼzbek, rus, ingliz.
6. Maqsad va vazifalari:
– yosh olimlarning innovatsion va ilmiy-nazariy yutuklarini ommaviy axborot vositalari orqali har tomonlama targʼib-tashviq qilish;
– maʼnaviy yuksalishda ilmiy izlanishlar natijalarini yoritish;
– jahon hamjamiyati doirasida yuzaga kelayotgan globallashuv va modernizatsiya, texnologik rivojlanish hamda innovatsiya va ilm-fan taraqqiyotining zamonaviy dolzarb muammolaridan boʼlgan texnologik taraqqiyot va uning takomillashuvida, yaʼni jahon standartlari darajasidagi yuksak professional salohiyatga ega boʼlgan kadrlarni shakllantirish;
– yosh olimlarning jahon va Oʼzbekiston iqtisodiyotining real sektorlarini tadqiq etishdagi innovatsion izlanishlari asosida ularning istiqbolini belgilash;
– respublikaning isteʼdodli va salohiyatli yoshlarini olingan ilmiy izlanishlar natijalari hamda maqolalarni axborotnomada yoritib borish;
–Аxborotnoma aniq, tabiiy, tibbiy hamda ijtimoiy-gumanitar fanlar tarmoqlari boʼyicha yosh, professional yetuk kadrlarini shakllantirish uchun kurashuvchi, ularning intellektual salohiyatini jahon standartlari darajasiga koʼtarish, bu gʼoyalar taraqqiyotini taʼminlash, ilm-fan yutuqlarini keng targʼib qilishda ziyolilar, olimlar, mutaxassislar hamda jamoatchi faollar uchun matbuot minbari rolini bajaradi.
7. Ixtisoslashuvi: fanlararo, ilmiy-nazariy va amaliy, chorak axborotnomasi. Keng oʼquvchilar ommasi – akademik-litseylar, kasb-hunar kollejlari, oliy va oʼrta maxsus taʼlim talabalari va professor-oʼqituvchilari, turli kasb egalari hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatining barcha sohasi vakillariga moʼljallangan.
8. Tarqatilish hududi: Oʼzbekiston Respublikasi hududi va belgilangan tartibda chet davlatlar.
9. Davriyligi: har 3 oyda 1 marta, yiliga 4 marta nashr etiladi.
10. Tiraji: 1000 nusxada.
11. Tahririyat dizayn imkoniyati, jurnal nashr etish huquqiga ega bosmaxona va tarqatuvchisi toʼgʼrisida maʼlumot: axborotnoma maketi Tahririyatning dizayn boʼlimida tayyorlanadi. 
12. Hajmi: qogʼoz bichimi 60 x 841/8, qogʼoz hajmi 10.0 bosma taboq, muqova ­ 4 bet, ichki matn ­ 156 bet, jami 160 bet.
13. Moliyalashtirish manbalari: Ustav fondi, va boshqa konun bilan taqiqlanmagan mablagʼlar.
14. Tahririyat manzili: Toshkent, 100052, Yahyo Gʼulomov koʼchasi, 70.
E-mail: yok_axborotnoma@mail.ru

МУҲТАРАМ ҲАМКАБЛАР!

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси қошидаги Ёш олимлар Кенгашининг ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The Bulletin of Young Scientists» илмий-амалий ахборотномаси ташкил этилган.

Ахборотномани чоп этишдан кўзланган мақсад: Ўзбекистон Республикасида фан ва технологиялар модернизацияси борасида амалга оширилаётган туб ислоҳотлар, миллий истиқлол ғояси тарғиботи ва илмий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш, иқтидорли ва салоҳиятли ёшларни излаб топиш ва уларни илмий-тадқиқот ишларига йўналтириш орқали жамиятимизда соҳанинг етук профессионал кадрларини тайёрлашга эришиш.

Илмий мақолалар «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The Bulletin of Young Scientists» илмий-амалий ахборотномаси таҳририятига қуйидаги талаблар асосида расмийлаштирилиб етказилиши лозим:

 1. Мақолалар илм-фан тармоғининг 3 йўналишида ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади:

-Аниқ фанлар;

-Табиий фанлар;

-Ижтимоий-гуманитар фанлар.

 1. Мақолалар мамлакат тараққиётининг манфаатларига зид бўлмаган, долзарб мавзуларга қаратилган бўлиши, илмий-амалий талабларга жавоб бериши, тадқиқотчининг илмий изланишлари доирасида бўлиши, ҳамда таклиф ва мулоҳазалар берилиши лозим;

 2. Мақоланинг умумий ҳажми 9-10 бет хажмида.

 3. Roman New Timesва Arial 1,5 интервалда. Microsoft Word матн формати 14 pt (ёзма ва электрон вариантда) топширилади.

 4. Мант форматининг чегараси: тепадан – 2,5 см., пастдан – 2,5 см., чапдан -2,5 см., ўнгдан – 2,5.

 5. Мақоланинг тепа қисми ўнг бурчагида илмий йуналиш Удк___ракамлари кўйилади. Кейинги қаторнинг ўртасида мақоланинг номи бош ҳарфлар билан берилади.

 6. Кейинги қаторнинг ўртасида муаллиф ҳақида қуйидаги маълумотлар кўрсатилиши лозим: Исми, отасининг исми, фамилияси, илмий даражаси ва унвони, шаҳар, ташкилот (ўқув юрти номи) номи келтирилади.

 7. Асосий матн қайси тилда бўлса, ўша тилда 10 тадан кам бўлмаган калит сўзлар келтирилади.

 8. Калит сўзлардан кейин асосий матн (7-8 варокдан кам бўлмаган) келтирилади.

 9. Асосий матндан сунг мақоланинг номи ва қисқа резюмеси ўзбек, рус ва инглиз тилларида берилиши лозим.

 10. Фойдаланилган манба (ихтибос)лар матн сўнгида кўрсатилиши шарт.

Эслатма: Таҳририятга тақдим этилаётган илмий мақола АКТ экспертизасисиз қабул қилинмайди. Ахборотнома тахририяти материалларни танлаб олиш ҳуқуқига эга. Мақола мазмуни учун жавобгарлик муаллифлар зиммасига юклатилади.

 

«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The Bulletin of Young Scientists» илмий-амалий ахборотномасининг манзили:

Тошкент, 100047, Яҳё Ғуломов кўчаси, 70.

Офф: (8-371) 233-50-33;

Телеграмм: (+998 93) 532-11-41;   (+998 93) 594-14-02.

                    E-mail: yok@academy.uz