“Tabiiy birikmalar kimyosi” xalqaro jurnali
“Tabiiy birikmalar kimyosi” xalqaro jurnali

Bosh muharrir, professor X.M.Shoxidoyatov, 

 

100047, Toshkent sh, Mirzo Ulug'bek ko'chasi 77, 

O'zR FA O'simlik moddalari kimyosi instituti,

 

tel. 2627358, e-mail: cnc@icps.org.uz