Fan va turmush
Fan va turmush

Bosh muharrir, professor Sh.A.Egamberdiev, 

100047, Toshkent sh, Ak. Y.G'ulomov ko'chasi 70, 

O'zR FA Prezidiumi,

tel.: 2335033, 2350638, 

e-mail: shuhrat@astrin.net