О‘zbekiston tarixi
О‘zbekiston tarixi

Bosh muharrir, tarix fanlari doktori R.M.Abdullaev, 

100170, Toshkent sh, I.Mo'minova ko'chasi 9, O'zR FA Tarix instituti,

tel.: 2623873, 

e-mail: tarih@uzsci.net