О‘zbekiston Fanlar akademiyasi ma’ruzalari
О‘zbekiston Fanlar akademiyasi ma’ruzalari

Bosh muharrir, akademik Sh.I.Salixov

100047, Toshkent sh, Ak. Y.G'ulomov ko'chasi 70, O'zR FA Prezidiumi

tel. 2335946,

e-mail: staff@academy.uz