Fanlar akademiyasida nashr qilinadigan jurnallar
 • “Tabiiy birikmalar kimyosi” xalqaro jurnali
 • Informatika va energetika muаmmolari
 • “Geliotexnika” xalqaro jurnali
 • Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi
 • О‘zbekiston biologiya jurnali
 • О‘zbekiston Fanlar akademiyasi ma’ruzalari
 • O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoq bo'limi axborotnomasi
 • О‘zbekiston arxeologiyasi
 • Sharqshunoslik
 • О‘zbekiston tarixi
 • O'zbek tili va adabiyoti
 • О‘zbekistonda ijtimoiy fanlar
 • Geologiya va mineral resurslar
 • Nazariy va klinik tibbiyot jurnali
 • О‘zbekiston kimyo jurnali
 • О‘zbekiston fizika jurnali
 • Mexanika muammolari jurnali
 • Fan va turmush