Yadro energetikasi va yadro texnologiyasiga e'tibor