Vazirlar Mahkamasining farmoyishi 27.11.2007 y. №-589-f «Suffa platosida Xalqaro radioastronomik observatoriya tashkil etilishi to’g’risida»

 Farmoyishga binoan Suffa platosida Xalqaro radioastronomik observatoriyaning ilmiy ob’ektlari qurilishi boshlandi. Qurilish Respublika investitsion dasturi tomonidan, jihozlash esa Rossiyanig ilmiy va ixtisoslashtirilgan tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi.