Qoraxoniylar davriga oid shahar qoldiqlari topildi

http://uza.uz/oz/society/orakhoniylar-davriga-oid-sha-ar-oldi-lari-topildi-29-05-2019