O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 13.05.2016 y. PF-4797 “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini tashkil etish to’g’risida”.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 13.05.2016 y. PF-4797 “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini tashkil etish to’g’risida”.