O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi faoliyati, 2-qism