O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi faoliyati, 1-qism