Markaziy va Janubiy Osiyo aholisining shakllanishida Yevrosiyo dashtlari aholisi asosiy o‘rin tutgan

http://jahonnews.uz/uz/obshchestvo/291/56108/