Mamlakatimiz olimlari ilm fan sohasida yangi zarrani kashf qildi