Laso xonim: "Bunday majmuaning biri Fransiyada bo‘lsa, ikkinchisi O‘zbekistonda"

http://uza.uz/oz/tech/laso-khonim-biri-frantsiyada-b-lsa-ikkinchisi-zbekistonda-21-05-2019