Yosh olimlar konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plamlari

1. “Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plami -2015” 2015-yil 22-dekabr.   Yuklab olish(.pdf  ~12.6 mb)

 

2. “Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plami -2014” 2014-yil 18-dekabr.   Yuklab olish(.pdf  ~6.9 mb)