“Polimerlar haqidagi fanning istiqbollari” mavzusidagi O‘zbekiston-Rossiya Mikrosimpoziumi