Ta'lim uchun barchamiz javobgar(mi?)!

http://uza.uz/oz/society/talim-uchun-barchamiz-zhavobgar-mi--11-08-2020?sphrase_id=15746793