O'zR FA Navoiy bo'limi: Paxta chigitini ekishning innovatsion usuli