Hosilning sifati va salmog'i chidamli va tezpishar navlarga bog'liq