Fanlar akademiyasi tizimida 2017-yilning 1-yarmi yakunlari bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar natijalari to‘g‘risida ma’lumot

Hisobot davrida 377 (413) ta davlat ilmiy-texnik dasturi, jumladan 105 (119) ta fundamental, 182 (169) ta amaliy dastur, 64 (67) ta innovatsiya dasturi, 20 (20) ta Fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash fondi loyihalari, 26 (25) ta yosh olimlar fundamental va amaliy tadqiqotlari loyihalari, 8 (13) ta idoralararo yirik ilmiy-amaliy loyihalar amalga oshirildi.

Jami 1712 (1337) ta ilmiy ish,  jumladan 729 (558) ta ilmiy jurnallarda maqola, 30 (23) ta monografiya, 16 (4) ta darslik, o‘quv qo‘llanmalar va 937 (752) ta ilmiy anjumanlarda tezislar chop etildi. 14 (16) ta patent va 11 (2) ta kompyuter dasturiy mahsulotiga guvohnoma olindi, patentlashga 22 (17) ta buyurtmalar berildi. 

word - 2kb

pdf - 30kb