Qanorboy ota ziyoratgohi - O'zR FA Navoiy bo'limi olimlari izlanishlari