O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlari

"O‘zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o‘z davlat ramzlari — bayrog‘i, gerbi, va madhiyasiga ega." 

(O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-moddasi)

 

O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i

O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi

O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi