All the latest news
В Президиуме АН РУз обсуждено Постановление Президента Республики Узбекистан
В целях реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 9.08.2017 г. № ПП–3190 "О мерах по совершенствованию проведения научных исследований в области сейсмологии, сейсмостойкого строительства и сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан" 23 августа 2017 года в Президиуме Академии наук РУз состоялось обсуждение Постановление Президента Республики Узбекистан ...
25.08.2017
Минздрав РУз выдало положительное заключение о возможности использования масла семян биотехнологического сорта хлопчатника «Порлок» в пищевых целях.
Хлопчатник сорта «ПОРЛОК» был создан сотрудниками Центра геномики и биоинформатики АН РУз с помощью современной технологии ген-нокаута. На технологию нокаута генов хлопчатника, разработанную в Узбекистане, ведомством по патентам и товарным знакам США в 2017 году выдано патент, защищающий ее помимо США еще в 20 странах. Использование этой технологии позволило одновременно улучшить несколько агроном ...
21.08.2017
AQSh - O‘zbekiston olimlarining “Analiz va matemitik fizika” bo‘yicha ikkinchi xalkaro konferensiyasi 2017 yil 8-12 avgust kunlari Urganch davlat universitetida o‘tkazilmoqda.
Hech shubhasiz, 2017 yil 8-12 avgust kunlari Urganch davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Xorazm Ma’mun Akademiyasi hamkorligida bugungi kunda o‘z ishini boshlayotgan “Analiz va matematik fizikaning dolzarb muammolari” mavzusidagi O‘zbekiston-AQSh olimlarining II-chi xalqaro ilmiy anjumani ham ushbu qaror mazmun-mohiyati va vazifalari bilan hamoxang tarzda oliy ta’lim sohasidagi ...
09.08.2017
28-августа будет проведена международная конференция «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации»
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2017 г., № Р-728 «Об организационных мерах по проведению международной научной конференции на тему «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» в г. Самарканде» (28-30 августа) будет проведена одноименная международная конференция, направленная на глубокое изучение и осмысление непреходящего значени ...
02.08.2017
E'lon
YUNESKOning “Inson va biosfera” xalqaro dasturi doirasida yosh olimlar uchun 2018-yil tanlov mukofoti e’lon qilindi. Mazkur tanlovni o’tkazishdan asosiy maqsad rivojlanayotgan mamlakatlarning biorezervatlari hududlarida biologik turfaxillik, ekologiya, suv zahiralari, hayvonot va nabotot olamini asrash kabi sohalar bo’yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlarni rag’batlantirishdan ibora ...
24.07.2017
O‘zR FA huzurida O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha Jamoatchilik kengashi faoliyati tashkil etildi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-iyundagi PQ-3105-sonli “O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzurida O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha Jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi qaroriga asosan O‘zbekiston milliy davlatchiligining vujudga kelishi va taraqqiy topishining eng yangi tarixini tadqiq etish va o‘qitish, ilmiy, ilmiy-ommabop, o‘quv- ...
03.07.2017
The unique objects and collections all objects
The list published by the Academy of Sciences all objects