All the latest news
Академия наук скорбит
Коллектив сотрудников Академии наук Республики Узбекистан глубоко скорбит в связи с безвеременной кончиной выдающегося государственного и политического деятеля, Первого Президента Республики Узбекистан, Ислама Абдуганиевича Каримова, академика Академии наук Республики Узбекистан, и выражает глубокое соболезнование его родным и близким. ...
04.09.2016
Поздравляем с высокой наградой Родины!
Согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О награждении в связи с двадцатипятилетием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер» от 24 августа 2016 г, за достойный вклад в дело укрепления независимости страны, повышения ее экономического потенциала, воспитания молодого поколения в духе любви к Родине, верн ...
26.08.2016
Сотрудники Академии наук РУз награждены медалью “Шухрат”
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О награждении в связи с двадцать пятой годовщиной независимости Республики Узбекистан группы работников науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства, духовности и просветительства, СМИ и других социальных сфер» от 24 августа 2016 г, за активное участие в духовно-просветительских и социальных реформах, осуществляемых в нашей с ...
25.08.2016
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi bajarilishi 2017-2018 yillarga mo‘ljallangan innovatsiya ilmiy-texnika loyihalari tanlovini e’lon qiladi
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarnirivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi Respublika iqtisodiyot tarmoqlari vaxududlarining innovatsion ishlanmalarga va samarali texnologiyalarga bo‘lganehtiyojlarini qondirish, yangi nomdagi ilmiy hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarishnitashkillashtirishga yo‘naltirilgan bajarilishi 2017-2018 yillarga mo‘ljallanganinn ...
23.08.2016
Ilmiy-texnika loyihalariga tanlov e'lon qilindi
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi fan va texnologiyalar taraqqiyotining 2012-2020 yillarga mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlarini amaliyotini ta’minlash maqsadida 2017-2020 yillarda bajariladigan fundamental, 2017-2018 yillar amaliy, shuningdek 2017-2018 yillar yosh olimlar amaliy, hamda “Akademik harakatch ...
23.08.2016
O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofotlariga tavsiyanomalarni taqdim etish muddati 2017-yilning 25-yanvarigacha uzaytirildi
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O’zbekiston Respublikasiningfan va texnika, adabiyot, san’at va me’morchilik sohasidagi Davlat mukofotlari kengashi2016-yilda beriladigan O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofotlariga tavsiyanomalarnitaqdim etish muddati 2017-yilning 25-yanvarigacha uzaytirilganligini ma’lum qiladi. O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofotiga taqdim etiladig ...
22.08.2016
The unique objects and collections all objects
The list published by the Academy of Sciences all objects